OSOBNÍ
konzultace

Osobní setkání a konzultace nad vašim tématem je nejintenzivnější cesta, při které se společně věnujeme vašemu směrování a záměru.
Jsem Vám průvodcem pro nalezení příčin vašich nesnází a vedu vás k nalezení řešení.

Děti - osobní setkání

Vhodné pro děti od věku 4 - 12 let 

Nabízím rodičům možnost nahlédnout do vnitřního světa  svého dítěte. Tak jinak, než je v možnostech a "slepotě" rodiče, který se dívá na svět a své děti přes své osobní filtry, touhy a dětská zranění.
Ve své práci používám velice jemné a nezátěžové metody, které vedou k vytvoření důvěrného mostu k dítěti.  Setkání je velice efektivní je-li třeba nahlédnout do konfliktů, které dítě zažívá, zjistit rušivé okolní vztahy, odkrýt zátěže z rodu, které na sobě nese, strachy a další projevy nevyrovnanosti. 

Teenagerský věk - osobní setkání

Vhodné pro dospívající mládež ve věku 12-21 let

Přechodové období z dětství do dospělosti vyžaduje specifický přístup. Osobní setkání umožní mladému člověku, který v sobě nese spoustu otázek a nejistot ujasnit si, kdo vlastně je a pochopit souvislosti a okolnosti toho, co sám prožívá a je leckdy v kontrastu s tím, co vidí kolem sebe. Osobní setkání je nápomocné k uchopení a pochopení osobních záměrů, vnitřních motivací, rozvázání od rodinných programů a kolektivních nastavení. Teenager je veden k pochopení svých postojů, sám sebe v celistvosti. Vedení je přizpůsobeno věku dospívajícího a jeho reálným i mentálním možnostem.

Dospělí - osobní setkání

Veškerá individuální práce s klienty je zaměřena na nalezení vnitřních osobních hodnot a vlastního sebe-poznání. Cílem je vždy otevřít klientovi cestu k poznání, pochopení a uvědomění si kdo je, kde je a proč se tam dostal. Prohlédnutí nevědomých principů a vztahování se k lidem, k věcem, ke světu kolem sebe i k vyšším principům života.