OSOBNÍ
konzultace

Osobní setkání a konzultace nad vašim tématem je nejintenzivnější cesta, při které se společně věnujeme vašemu záměru. Jsem Vám průvodcem pro nalezení příčin vašich nesnází a vedu vás k nalezení řešení

Dětská životní mapa

Vhodná pro děti od věku 4 - 12 let 

Diagnosticko - projektivní metoda, která umožní rodičům nahlédnout do vnitřního světa dítěte. Je nástrojem k pochopení dítěte, jeho vnímání problémů a konfliktů, které zažívá, ale nedokáže je vyjádřit. Metoda je nezátěžová a velice efektivní pokud je třeba zjistit rušivé okolní vztahy, podívat se na zátěže, strachy, příčiny uzavřenosti, hyperaktivity a další projevy nevyrovnanosti.

Teenagerská životní mapa

Určena pro dospívající mládež ve věku 12-18 let

Je určena speciálně pro dospívající mládež od nástupu puberty až po dovršení dospělosti. Jedná se o diagnostický a zároveň koučovací nástroj, který umožní spolu-pracovat s dospívajícím jedincem na jeho aktuální situaci. Teenager je veden k pochopení svých postojů a cílem je hledal spolu-zodpovědnost za svůj postoj. Vedení je přizpůsobeno věku dospívajícího a jeho reálným i mentálním možnostem..

Životní mapy pro dospělé

Životní mapy pro dospělé jsou metodou, která dokáže velmi efektivně najít místa vzniku destrukčních programů, které vedou k neúspěchu v životě, v partnerských vztazích, ve výchově dětí apod.