Ceník služeb

CENÍK SLUŽEB

OSOBNÍ KONZULTACE

Osobní konzultace
2000 Kč/hod
On-line konzultace
1800 Kč/hod
Tvorba životní mapy (osobní setkání)
dětské, teenagerské, dospělé
4000 Kč/2,5 hod

ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY SLUŽEB

RODINNÉ BALÍČKY

RODINNÝ BALÍČEK 2+1 (dva dospělí + jedno dítě)
3 x 2,5 hod individuální práce a tvorba životní mapy s každým členem samostatně + 1-hodinová závěrečná konzultace = shrnutí rodinného tématu a nastavení kroků pro harmonizaci jednotlivých členů i společnou kooperaci a spokojené fungování rodiny
11.000 Kč
RODINNÝ BALÍČEK 2+2 (dva dospělí + dvě děti)
4 x 2,5 hod individuální práce a tvorba životní mapy s každým členem samostatně + 1-hodinová závěrečná konzultace = shrnutí rodinného tématu a nastavení kroků pro harmonizaci jednotlivých členů i společnou kooperaci a spokojené fungování rodiny
15.000 Kč

OSOBNÍ BALÍČKY

BASIC BALÍČEK - 3 měsíční péče
3-měsíční balíček pro vnitřní harmonizaci: 3 x 2,5 hod individuální práce s osobním nastavením a tvorba životní mapy (1 x za 3-4 týdny) + 3 x půl-hodinová telefonická konzultace a podpora v průběhu celé 3-měsíční péče.
14.000 Kč
INTENSIVE BALÍČEK - půl roční péče
Systematická půlroční péče: 6 x 2,5 hod individuální práce s osobním nastavením a tvorba životní mapy (1x za 3-4 týdny) + 6 x 30 min telefonická konzultace a podpora v průběhu celé péče. Tento intenzivní balíček vám zajistí systematickou péči a podporu v průběhu celého půl-ročního období. Společně projdeme celý cyklus životních map v uzlových a zlomových bodech a následné ošetření a dohojení emočních zranění.
26.000 Kč
ECONOMY BALÍČEK - 10 sezení
Economy balíček je pro vás, pokud po úvodním setkání zjistíte, že se potřebujete ponořit ještě hlouběji a intenzivněji do vašich osobních tématů a nastavení. Jedná se o zvýhodněný balíček, který představuje systematickou navazující péči a celkem zahrnuje 10 x 2,5 hod setkávání. Společně projdeme celý cyklus životních map v uzlových a zlomových bodech a následné ošetření a dohojení emočních zranění + nastavení praktických návyků a kroků k SEBE-VĚDOMÉMU bytí. Intenzita setkávání je doporučena v intervalu 1 x za 3-4 týdny. V této variantě není zahrnuta telefonická podpora.
36.000 Kč
EXCLUSIVE BALÍČEK - půl roční péče
Exkluzivní půlroční péče: 6 x 2,5 hod individuální práce s osobním nastavením + 6 x hodinová osobní konzultace v meziobdobí pro stabilizaci a podporu + telefonická podpora v průběhu celé péče v celkové délce 720 minut/půl rok (vychází na 30 min/týden). Tento balíček vám poskytne systematickou maximální péči a podporu v průběhu celého období. Společně projdeme celý cyklus životních map v uzlových a zlomových bodech a následné ošetření a dohojení emočních zranění. Intenzita setkávání je doporučena v intervalu 1 x za 3-4 týdny.
45.000 Kč

PARTNERSKÉ BALÍČKY

PARTNERSKÝ INTENSIVE BALÍČEK
4-měsíční intenzivní péče pro harmonizaci vztahu a je určený pro pár: 8 x 2,5 hod individuální péče a tvorba životní mapy (1 x za 3-4 týdny) + 8 x hodinová konzultace pro podporu a stabilizaci v průběhu 4 měsíců
42.000 Kč
PARTNERSKÝ EXCLUSIVE BALÍČEK
půlroční speciální péče k harmonizaci vztahu pro pár: 12 x 2,5 hod individuální péče a tvorba životní mapy (1 x za 3-4 týdny) + 8 x hodinová osobní konzultace v meziobdobí pro stabilizaci a podporu + telefonická podpora v průběhu celé péče v celkové délce 1500 minut/celé období (vychází na 30 min/týden/osobu)
95.000 Kč

PARTNERSKÉ balíčky jsou vhodné pro páry, pokud oba partneři chtějí pracovat na vzájemném vztahu, ať už je v jakékoli fázi. V obou případech se jedná o intenzivní a ucelenou péči vedoucí k harmonizaci vztahu. Věnujeme se jak vnitřnímu nastavení vztahu vzájemnému ale i jednotlivce (vztahu sám k sobě). Vede to k ujasnění si, zda ve vztahu setrvat, nebo byl vztah naplněn anebo cestou je přeladit vztah na vyšší úroveň. První a poslední konzultace probíhá dohromady, tzn. v páru. Mezitím však pracuje každý z partnerů sám na sobě a absolvuje 3 x individuální sezení se zaměřením na pochopení svých vlastních nastavení, omezujících programů a zátěží z vlastního rodu. V průběhu jednotlivých setkání budeme pracovat na odstranění destruktivních vnitřních postojů vůči partnerovi, sobě, nebo i komukoliv dalšímu, které se nám ve vztahu promítají. Závěrečné společné setkání je zaměřené na vyladění nefungujících, třecích ploch a nastavení funkční komunikace pro harmonické spolu-bytí. 

  • EXCLUSIVE balíček oproti INTENSIVE jde hlouběji do osobních nastavení každého z partnerů a umožnuje tak více pochopit a odhalit svá osobní vnitřní nastavení a následné projekce, které se ve vzájemném vztahu a vztahové interakci dějí a promítají.
  • EXCLUSIVE balíček je o 4 individuální sezení delší, plus je ještě doplněn o telefonické konzultace během celého vašeho partnerského přerodu. Konzultace v průběhu celé práce jsou velkým stabilizačním pomocníkem a navedou vás k plynulému přemostění přes započaté transformace z osobních setkání. Jsem vám k dispozici po celou dobu péče (v celkové časovém rozsahu 1500 minut = 25 hod). Budu vaším stabilizačním pilířem a provedu vás tím, jak nově-objevené změny prakticky zasadit do každoddenního života.

VĚŠKERÁ PRÁCE S KLIENTEM JE VĚDOMÁ KONZULTACE.
NENEAHRAZUJE PRÁCI LÉKAŘE, PSYCHOLOGA ANI PSYCHIATRA.

Vlasta Křenovská

Veškerá individuální práce s klienty je zaměřena na nalezení vnitřních osobních hodnot a vlastního sebe-poznání. Cílem je vždy otevřít klientovi cestu k poznání, pochopení a uvědomění si kdo je, kde je a proč se tam dostal. Prohlédnutí nevědomých principů a vztahování se k lidem, k věcem, ke světu kolem sebe i k vyšším principům života.

Uvědomění zde opravdu vnímám jako základní krok. Až pak se můžeme vědomě a svobodně rozhodnout, zda to žít chceme nebo to nepotřebné ze svého života propustíme.

Dále už je vše o tréninku a vytrvalosti...
... o cestě k vlastnímu SEBE-MISTROVSTVÍ.