Teenagerský věk

 osobní setkání, které umožní každému teenagerovi ujasnit si, kdo vlastně je a pochopit
souvislosti, okolnosti toho, co prožívá v tomto přechodovém období.

Vhodné pro dospívající ve věku 13 - 21let.

Vztah Teenagera sám k sobě i k okolí dostává v tomto období hodně zabrat. Nastává velká prověrka dosavadního fungování rodinných vztahů.
A je to také zásadní křižovatka pro další směrování v životě.  

Rodič jako autorita v tomto přechodovém období ustupuje do pozadí. Vrstevníci, parta a další vzory přebírají hlavní roli v ovlivňování názorů na život, rozhodování se a směrování v životě mladé osobnosti.

Hledáte odpovědi na některé z následujících otázek?

Jste-li rodič...

 • Vaše odrůstající "dítě" vám nevěří, nesvěřuje se a vy nevíte, co se v něm odehrává?
 • Máte pocit, že selháváte v roli rodiče? Ztrácíte respekt a důvěru u vašeho teenagera?
 • Nedokážete se s ním domluvit a veškerá snaha končí křikem, dusnem nebo emotivními výbuchy?
 • Váš teenager je apatický, nic ho nebaví a máte dojem, že před vámi něco skrývá?
 • Trápíte se tím, že si už vůbec nerozumíte? Vzdaluje se vám a nedokážete mu pomoci?
 • Chcete pro něj/ní jen to nejlepší, ale vaše snaha a dobře mířené rady jdou mimo váš cíl?
 • Obáváte se o jeho/její budoucnost?
 • Čeká ho/jí volba VŠ nebo dalšího studia, ale tápete, co pro něj bude nejlepší?

Jseš teenager...

 • Nemáš se komu svěřit a s kým se poradit? Cítíš v sobě zmatek nebo chaos?
 • Rodiče tě nechápou a vůbec nerozumí tvé situaci?
 • Nevíš si rady s vlastní proměnou? Možná je těch změn na tebe nějak moc?
 • Cítíš zmatek z toho, že neznáš svůj směr, kam se v životě vydat?
 • Řešíš, zda to co se v tobě odehrává je ještě normální a co už ne?
 • Připadáš si přetížený/á okolními povinnostmi, které se na tebe valí ze všech stran? Nevíš, komu máš vyhovět dřív?
 • Rozhoduješ se a vybíráš si kam na školu nebo kam dál? Nejsi si jistý/á, zda to bude ta správná volba?
 • Řešíš svou sexualitu, svou lásku nebo vztahy kolem sebe?

Pomáhám dospívajícím lidem ujasnit si své postavení v různých oblastech
života: v rodině, v komunitě i v okolním světě.

Osobní setkání slouží k orientaci a uvědomění si, kam ve svém životě jdu a proč!
Je odrazovým můstkem pro nastavení si směru k naplňujícímu a smysluplnému životu. 

Na které oblasti se při setkání zaměřujeme

Osobnost dospívajícího

Představuje vnímání vlastní hodnoty v kontrastu s okolím a vnějším světem. Sebe-hodnota v tomto období je odrazem hodnot preferovaných a požadovaných v rodinném prostředí ve kterém jedinec vyrůstá a jeho vnitřní konfrontací a vypořádáním se s tímto tématem.

Vztahy v rodině

Rodinný systém, který tvoří rodiče, sourozenci, kamarádi, škola, popř. další osoby, které mají na jedince přímý nebo nepřímý vliv. Cílem je uvědomění a prohlédnutí, zda a jakým způsobem je jedinec konkrétním vztahem ovlivňován a směřován. A kam toto směřování opravdu vede.

Komunikace v rodině

Správně nastavená komunikace v rodině ovlivňuje vnitřní postoje a vnímání každého jedince uvnitř systému. Dlouhodobě nefunkční komunikace mezi rodičem a dospívajícím jedincem je velice častým jevem. A bohužel vede až k úzkostem a depresím, nebo zbytečně vyhroceným situacím.

Zvládání výzev

Život nám přináší nečekané situace a změny. Každý se s nimi vypořádá na základě předchozích zkušeností a zdrojů, které má k dispozici. Velký vliv má v tomto období rodinné zázemí a stabilita. Velké a nečekané změny nás prověřují, jak a zda jsme na reálný život opravdu připraveni. Jde o trénink dovedností, které nám umožní být připraven.

Zralost a zodpovědnost

Zralost a zodpovědný přístup každého jednice je ovlivněn osobními dispozicemi, zkušenostmi a do velké míry okolím, které ho ovlivňuje a formuje už od malička. Zralost vypovídá o tom, zda je jedinec již schopen vnímat a vidět určité souvislosti v širším kontextu a umí adekvátně reagovat, tak aby unesl následky z toho vyplývající.

Strachy a obavy

Zvědomení strachů, obav a všech částí, které nám berou sílu je také součástí této hloubkové práce. Je to cesta stát se celistvou osobností, která zná své limity, umí si nastavit zdravé hranice, ale nenechá se paralyzovat žádnými strachy. Je-li tam určitá paralýza, hledáme souvislosti a příčiny a následuje práce s tím, jak se těchto limitací zbavit.

V jakých situacích je osobní setkání velkým pomocníkem?

 • jakási ztracenost v sobě, ve své identitě
 • nestabilita, potřeba ukotvení se
 • psychosomatické zdravotní problémy
 • rozepře, hádky a neshody v rodině
 • rozhodování se - kam dál po škole
 • uzavřenost, nekomunikativnost s okolím
 • úzkosti, deprese, ztráta chuti do života
 • nalezení směru, kam se v životě směrovat

Potřebujete-li více porozumět - vy jako rodič - vašemu dospívajícímu dítěti,
získat větší jasnost o vašich kompetencích a vzájemném fungování ve vztahu,
je osobní setkání a vašeho teenagera přesně pro Vás.

Jak celé setkání probíhá?

Rodič přichází i s teenagerem/kou, (nebo podle věku může přijít i sám/a) v domluveném termínu a čase. 
Teenager je dopředu seznámen/a s tím, kam jde a co ho čeká.

Po úvodním krátkém vzájemném seznámení, rodič odchází (pokud vůbec přišel :o)) a začínáme pracovat s teenagerem/kou na jeho tématu - záměru setkání.

Celý proces je o povídání, zakreslování a schématickém vyjádření, ujasňování si a ukazování principů. 
Je to vcelku zábavný a tvořivý proces.

Rodič se vrací po domluveném čase, nebo až na moji zprávu, když jsme hotovi. 

Závěrem setkání je výstup pro rodiče pokud je díte ještě ne-plnoleté. Výstupem je shrnutí naší práce, důležité body, které povedou k nastaveným výsledkům.
Ideální je, mohou-li se dostavit oba rodiče, aby slyšeli informace a podněty z jednoho zdroje a nedocházelo později ke nepřesnému přenosu. Na místě je prostor si potřebné věci dostatečně vykomunikovat a domluvit se jak postupovat dál. 

Co vás čeká ještě před setkáním?

Před vlastním setkáním potřebuji vědět s čím za mnou přicházíte. Jaké problémy nebo situace řešíte a co je vaším cílovým zadáním. Spojím se s vámi telefonicky nebo e-mailem v návaznosti na domluveném termínu setkání. 
Pokud jste rodič - máte dostatek prostoru vyjadřit své obavy, starosti  a svůj záměr, co potřebuje řešit a na co je potřeba se z vašeho pohledu zaměřit.

Mladiství od věku 18-ti let se mohou přihlásit i bez souhlasu a vědomí rodiče, pokud cítí potřebu podívat se na svá nastavení a chtějí se "osvobodit" od určitých rodinných prognóz a programů, které si z domova odnášejí a tuší, že jim neslouží.

Vždy je důležité, aby "člověk" se kterým budu pracovat dopředu věděl aspoň orientačně, co ho čeká.
Pokud si nejste jisti, jak svého svěřence na takovéto setkání připravit, zavolejte mi. Ráda vám poradím, jak připravit vaše dítě, aby se na setkání těšilo.

Cena za osobní setkání 

je  4000 Kč/ 2 hodiny

Celková délka osobního setkání je přizpůsobena vašim požadavkům, záměru a aktuálním schopnostem jedince soustředit se na tvořivou činnost.
Délka setkání včetně výstupu pro rodiče je plánována na 2 hodiny.

cena zahrnuje

 • úvodní telefonickou konzultaci 
 • individuální práci
 • výstup pro rodiče
  (od 18-ti let jen po vzájmné domluvě teenagera a rodiče)  

Při delší časové náročnosti a podrobnějším rozboru vycházející z potřeb rodičů se připočítává 500 Kč za další půl-hodinu.
(Na vypršení časového limitu je předem upozorněno a prodloužení je vždy na vlastní žádost klienta.) 

VĚŠKERÁ PRÁCE S KLIENTEM JE VĚDOMÁ KONZULTACE.
NENEAHRAZUJE PRÁCI LÉKAŘE, PSYCHOLOGA ANI PSYCHIATRA.