O Vlastě

Nesoudím lidské příběhy ani zkratkovité chování.

Vím, že za tím vším je vždy příběh, ...a touha najít své štěstí zde na Zemi.

Řeším s klienty jejich aktuální problémy, které se promítají do každodenního života.
Věnuji se práci s dětmi (4 - 12 let), s teenagery (13 - 20 let) i s dospělými (21 - 60 let).

S rodiči, kteří ke mně přivádějí své děti, řeším často témata spojená s rozpadem rodiny, psychosomatické projevy (koktání, noční pomočování, izolace), velice často také neschopnost se s dítětem domluvit, opakované každodenní konflikty. Zkušenosti mám také s dětmi z dětských domovů, s adoptovanými dětmi, úmrtími v rodině,...

S teenagery řeším převážně témata spojená s jejich přeměnou do dospělosti, která s sebou přináší velké množství otazníků a pochybností týkajících se vlastní fyzické proměny, pohlavní zralosti, orientace, sexuality, hranic, autorit, jistoty...

Mým cílem je otevřít klientovi cestu k vlastnímu poznání, pochopení
a uvědomění si kdo je, kde je a proč se tam dostal.

S dospělými klienty nejčastěji řeším nefungující vztahy, opuštění partnerem, vlastní destruktivní chování, nechtěné opakující se životní témata, uvíznutí na mrtvém bodě, psychosomatické projevy i vztahové závislosti. 

Abychom prohlédli své nevědomé principy a vztahování se k lidem a věcem kolem sebe, potřebujeme nejdříve uvidět svá osobní omezení a limitace.
Až pak se můžeme vědomě rozhodnout své postoje změnit. 

Učím své klienty, aby pravdivě komunikovali sami se sebou a porozuměli svým vlastním mechanismům a sebedestruktivním vzorcům chování.

Až poté přichází na řadu komunikace s okolím.

Vše, co se týká komunikace a porozumění ve vztazích, jsem přetavila do učení a seminářů "KOMUNIKAČNÍ EXPRES", "UMÍME SE DOMLUVIT", které předávám partnerům, rodičům i pedagogům na svých přednáškách a workshopech i v on-line seminářích. Ze zkušeností vlastních i z praxe s klienty vím, že 80% vztahových problémů mezi partnery, ale i mezi rodičem a dítětem vychází z nevhodné komunikace. 

Neúmyslně.
Z prosté neznalosti a omezeného vnímání reality vlastní i druhých.

Zvu Vás na tuto dobrodružnou cestu za poznáním.