Semináře / workshopy

Jsem lektor komunikace a věnuji se vztahovým souvislostem a vývojovým zákonitostem. Vedu workshopy a semináře pro malé i větší skupiny. Témata volím podle vašeho záměru, zacílení a potřeb skupiny.

Seminář KOMUNIKACE pro pedagogické pracovníky,
rodiče dětí MŠ a ZŠ

Vzdělávací seminář s následnou besedou pro rodiče dětí od věku 3 let. Jedná se o 1,5 - 2,5 hodinový blok. Vhodné také pro pedagogické pracovníky, podpůrné profese i pro skupiny rodičů mateřských a základních škol.

Jednodenní nebo dvoudenní seminář o KOMUNIKACI

Základní nebo rozšířený vzdělávací seminář s uceleným předáním základních a pokročilých znalostí komunikace v každodenních situacích,  ve vztazích, v práci, v kolektivu i v netradičních situacích. Účastníci si odnášejí účinné nástroje a postoje použitelné také pro stresové a konfliktní situace. Tento seminář je vhodný pro každého, koho komunikace zajímá a má zájem se dorozumět.
"Umění domluvit se" s kýmkoli potřebuji je vhodný pro vedoucí pracovníky, pedagogy i rodiče.
Praktickou část je možné přizpůsobit potřebám a zaměření skupiny. 

Ženské kruhy i rodinná setkání

Pravidelná nebo jednorázová setkávání v menší skupince žen, nebo ve smíšené skupině. Témata bývají nejčastěji spojena s  s problematikou vztahů primárních, tzn. vztah JÁ - MOJE MATKA, JÁ - MŮJ OTEC, sourozenci, partnerství ,rodičovství, ženská témata, naše dětská zranění, rituály, komunikace...

WORKSHOP - Jak vystoupit ze začarovaného kruhu

Praktický a tvořivý workshop