CO ZNAMENÁ PÉČE O DUŠI FIRMY?

Pro koho je určena?

Role firemní šamanky

Mým záměrem je spolupráce s firmami, které mají své konání postavené na svobodné firemní kultuře a vedou své lidi k osobní svobodě a zodpovědnosti. 

JAKÁ JE ÚLOHA FIREMNÍ ŠAMANKY?

Pozicí firemní šamanky nabízím vaší firmě obohacení ve formě péče o vedoucí pozice a zaměstnance na osobní i pracovní rovině. Pomáhám měnit vnitřní nastavení jednotlivců, které v kolektivním dopadu vytváří obrovskou sílu skupiny. Skupina se pak přirozeně vzájemně podporuje, rozvíjí, doplňuje, tvoří pevný a zdravý základ firemního kolektivu.

 JEN VĚDOMÍ LIDÉ VÁM POMOHOU TVOŘIT DUŠI VAŠÍ FIRMY.

JAKÉ SLUŽBY PRO VÁS FIREMNÍ ŠAMANKA VYKONÁVÁ?

Podpora strategie firmy

Úzká spolupráce s vedením firmy při řešení strategických kroků a vědomého směrování.

Podpora a rozvoj talentů

Hledání talentů a podpora nadání jednotlivců pro jejich rozvoj v rámci firemního politiky.

Výběr nových zaměstnanců

Systematický výběr nových lidí do firmy a prověření kompatibility podle požadavků na pozici.

Soft-skills vzdělávání a firemní školení

Vzdělávací semináře, individuální a skupinové školení na podporu a rozvoj soft-skills dovedností.

ON-line vzdělávání

Firemní vzdělávání ušité na míru pro vaše potřeby a rozvoj jednotlivců i celého týmu.

Team-building akce

Akce a tréninky zaměřené na týmovost a přirozené rozdělení rolí. Bývají spojení s nekomfortní zónou a pobytem v přírodě.

Podpora a facilitace

Průvodcovská práce při osobních změnách, ztrátách, v nemoci nebo krizi pro každého zaměstnance nebo člena firmy.

Přechodové rituály

Rituály, které provedou člověka změnou spojenou s přechodem na novou pozici, odchod, nebo smíření se s životní změnu.