Dětská životní mapa

 - osobní setkání, které Vám umožní nahlédnout do vnitřního světa Vašeho dítěte - 

Vztah RODIČ - DÍTĚ

je základním stavebním kamenem pro celý život každého dítěte. 

Buďte milujícím rodičem a průvodcem pro své dítě a pomozte mu vytvořit pevný přístav domova, kam se bude s důvěrou a rádo vracet i když už odroste dětským bačkůrkám.

Hledáte odpovědi na některé z následujících otázek?

 • Nejste si jisti, zda se Vaše dítě cítí milováno a přijímáno?
 • Řešíte, zda je připravené do kolektivu, nebo zralé nastoupit do školy?
 • Přestalo se vám svěřovat? Uzavírá se do sebe, straní se kamarádů a vidíte, že se dost trápí, ale nechce se Vám svěřit?
 • Nerozumíte tomu, čeho se obává a bojí? Nedokážete mu s tím pomoci?
 • Jaký sourozenecký vztah mají Vaše děti?
 • Nedokážete odhadnout zda je přetížené povinnostmi a zájmy?
 • Máte obavu, že přebírá na sebe starosti za někoho v rodině?
 • Zajímá Vás, jak Vás vaše dítě vidí jako rodiče? Zažívá důvěru, cítí respekt, nebo se Vás bojí?
 • Uvažujete o změně školy, školky nebo jiného kolektivu a nejste si jistí zda je to je správná volba?
 • Připadá vám, že si Vaše dítě nevěří? Porovnává se s okolím? Je snadno ovlivnitelné?
 • Čeká vás velká životní změna a máte obavu, jak se s tím dítě vypořádá?
 • Čeká vás rozvod, nebo jste s patnerem/kou už od sebe a řešíte, jak celou situaci vaše dítě zvládá? Tápete, co je pro vaše dítě v tuto chvíli to nejlepší možné řešení?

Potřebujete-li více porozumět vašemu dítěti, získat větší jasnost o vzájemném fungování ve vztahu RODIČ - DÍTĚ,
je osobní setkání a tvorba životní mapy vhodná přesně pro Vás a Vaše dítě.

Co všechno dětské životní mapy řeší
a jaké odpovědi Vám přinášejí?

Osobnost dítěte

Vypovídá o povaze a vnitřním nastavení dítěte. Zaměřuji se nato, jak dítě vnímá samo sebe v celém rodinném systému i s ohledem na širší okolí. Jak moc je ovlivnitelné a jak má nastaveny hranice.

Vztahy v rodině

Pracuji s celým blízkým rodinným systémem, který tvoří rodiče, prarodiče, sourozenci, popř. další osoby, které mají na dítě vliv. Zjišťuji, jak je dítě konkrétním vztahem ovlivňováno.

Komunikace v rodině

Správně nastavená komunikace v rodině ovlivňuje vnitřní postoje a vnímání každého jedince uvnitř systému. Dlouhodobě nefunkční komunikace vede až k úzkostem a depresím.

Životní změny

Život nám přináší nečekané situace a změny. Každý se s nimi nedokáže jednoduše a hladce vypořádat. Velké změny jsou pro děti často zátěžové, ale jde jejich dopad ošetřit tak, aby náhlou změnou prošli hladce a bez zbytečných hlubokých traumat.

Zralost dítěte

Vývoj dítěte je ovlivněn osobními dispozicemi a pak okolím, které ho ovlivňuje a formuje. Zralost vypovídá o tom, zda je dítě na stejné úrovni jako jeho vrstevníci a tedy bude pro něj vhodné a snadné fungovat v kolektivu nebo školním systému.

Strachy a obavy

Je přirozené občas se něčeho bát, ale je nežádoucí aby nás určitá obava paralyzovala a znepříjemňovala každodenní život nebo běžné situace. Skrze mapu lze najít přímé souvislosti a příčiny vytvořených strachů a následně s nimi pracovat a odbourat je.

Co vše dokáže dětská životní mapa odhalit?

 • jak dítě vnímá situaci v rodině
 • jak vnímá osoby, které jsou součástí jeho světa a jaký to má vliv na jeho vývoj
 • které vztahy a kontakty jsou pro něj zátěžové, stresové a nebo naopak pozitivní
 • psychosomatické souvislosti 
 • frustrace a stresy, které zažívá na vnitřní úrovni
 • skryté strachy a obavy, které nedokáže vyjádřit
 • tajná i nenaplněná přání
 • možné násilí, šikanu a zneužívání uplatňované na dítěti

V jakých situacích Vám je dětská životní mapa velikým pomocníkem?

 • rozvod, ztráta blízké osoby
 • stěhování
 • psychosomatické zdravotní problémy
 • noční pomočování
 • koktavost
 • nezdravá uzavřenost, nekomunikativnost
 • úzkosti
 • příprava na nového partnera
 • komunikační problémy mezi rodičem a dítětem

PROČ DĚTSKÁ ŽIVOTNÍ MAPA?

Dětské životní mapy jsou úžasným nástrojem, který velice jemnou formou umožňuje nahlédnout
do vnitřního světa vašeho dítěte.
Jedná se o diagnosticko-projektivní metodu, skrze kterou nalezneme cestu k pochopení dítěte, jeho vnímání problémů a konfliktů, které zažívá, ale nedokáže je často vyjádřit. Rodič tímto způsobem dostává informace a podněty z pohledu vlastního dítěte a pak i z pozice nestraného pozorovatele. Metoda je nezátěžová a velice přínosná. Odkrývá i podprahové zátěže, obavy a strachy. 

Pracuji s dětmi již od 4 let.

Jak celé setkání probíhá?

Rodič přichází i s dítětem v domluveném termínu a čase. Dítě je dopředu seznámeno s tím, kam jde a co ho čeká.

Po úvodním krátkém vzájemném seznámení, rodič odchází a začínáme s dítětem pracovat na jeho mapě.
Děti mají v přítomnosti rodičů tendence řídit se jejich požadavky, výchovou a nedovolí si naladit se 100% na sebe, proto je vlastní tvorba mapy bez přítomnosti rodiče.

Rodič se vrací až na moji SMS zprávu, že jsme s dítětem mapu dokončili. Časově to vychází na přibližně 1,5 hodiny. Můžete tento čas využít libovolně dle vlastního uvážení (procházkou, nákupem, nebo spočinutím u šálku čajem).

Závěrem setkání je výstup pro rodiče. Probíhá za přítomnosti dítěte i rodičů. Ideální je dostaví-li se rodiče oba dva, aby slyšeli informace a podněty z jednoho zdroje a nedocházelo později ke nepřesnému přenosu. Na místě je prostor si potřebné věci dostatečně vykomunikovat a domluvit se jak postupovat dál. 

Časový průběh setkání:

 1. část: 15 – 20 min
  Úvodní povídání probíhá s rodiči, vzniká tím i dostatečný prostor na adaptaci dítěte na nové prostředí
 2. část: 60 – 90 min
  Dítě za mého doprovodu tvoří svou mapu - maluje, píše, vypráví, podle vlastního přirozeného nastavení a potřeb. 
 3. část: 30 – 40 min
  Výstup mapy probíhá opět s rodičem, ideálně v přítomnosti obou rodičů.
  Rodiče dostávají shrnutí mapy s konkrétními kroky, podněty, jak postupovat dál.

Co vás čeká ještě před setkáním?

Před vlastním setkáním potřebuji vědět s čím za mnou přicházíte. Jaké problémy nebo situace řešíte. Spojím se s vámi telefonicky nebo e-mailem v návaznosti na domluveném termínu setkání. Vy jako rodič máte dostatek prostoru vyjadřit své obavy, starosti i svůj záměr, co potřebujete řešit a co vás trápí. 

Je důležité také dítě dopředu seznámit s tím, kam ho vedete a co ho čeká. Pokud si nejste jisti, jak své dítě na takovéto setkání připravit, zavolejte mi. Ráda vám poradím, jak připravit přímo vaše dítě, aby setkání bylo maximálně přínosné, jak pro vás tak i pro vaše dítě. 

JAK MAPA PŮSOBÍ NA SAMOTNÉ DĚTI?

Děti bývají po mapě uvolněné a spokojené, protože dostanou svobodný a nesoudící prostor
sebe-vyjádřit, co vše v sobě nosí i když tomu sami třeba úplně nerozumí.

Tvorba mapy je pro ně uvolňující a osvobozující proces.

Já zde funguji jako jakýsi "překladač" mezi jejich specifickým dětským světem a vaším rodičovským vnímáním světa. A hledáme společně rovnováhu a cestu k nastolení vzájemné harmonie ve vztahu.

A ještě malé upozornění pro "ambiciózní rodiče":

Jakékoliv hodnocení výtvoru (mapy) dítěte ze strany rodičů, ani dobře myšlený "výslech", co vše namalovali, není na místě. Pokud to tak dítě cítí, spontálně začne popisovat, co všechno namalovalo a chce se pochlubit přirozeně samo od sebe.
Pokud to tak nevnímá a není hned sdílné, je opravdu nevhodné ho k tomu jakkoliv pobízet nebo nutit.
Má to své důvody, ktrým nemusíte okamžitě rozumět.

I jen "zdánlivé malování" v sobě nese hluboké vnitřní pochody, přeměny, a uvolnění na úrovni dětského chápání. Každý máme jinak dlouhý čas integrace a je zde velice důležitý respekt k vzájemně odlišnému vnímání a potřebám.

Cena za osobní setkání a tvorbu
DĚTSKÉ ŽIVOTNÍ MAPY

je  4000 Kč/ 2,5 hodiny

Celková délka osobního setkání je přizpůsobena věku dítěte, jeho mentálním i aktuálním schopnostem soustředit se na tvořivou činnost.
Délka setkání včetně výstupu pro rodiče je plánována na 2,5, max. 3 hodiny.

cena zahrnuje

 • úvodní telefonickou konzultaci 
 • individální práci s dítětem
 • výstup pro rodiče

Při delší časové náročnosti a podrobnějším rozboru vycházející z potřeb rodičů se připočítává 500 Kč za další půl-hodinu.
(Na vypršení časového limitu je předem upozorněno a prodloužení je vždy na vlastní žádost klienta.) 

Ano, mám zájem o osobní setkání a 
a tvorbu Dětské životní mapy

cena zahrnuje

 • úvodní telefonickou konzultaci 
 • individální práci s dítětem
 • výstup pro rodiče

4000 Kč

VĚŠKERÁ PRÁCE S KLIENTEM JE VĚDOMÁ KONZULTACE.
NENEAHRAZUJE PRÁCI LÉKAŘE, PSYCHOLOGA ANI PSYCHIATRA.