Školení komunikace pro pedagogy

Na začátku prosince proběhlo školení pro pedagogy ZŠ Kuřim I. a II. stupně na téma:

VĚDOMÁ KOMUNIKACE S VYUŽITÍM KOMUNIKAČNÍCH TYPŮ.

 

6

Děkuji pedagogům za velkou účast na semináři, podotýkám dobrovolnou, a vytvoření velice příjemné a přátelské atmosféry. Velké díky patří i panu řediteli Machovi za jeho otevřený přístup ke vzdělávání.

Ráda bych vyzdvihla a oprášila úlohu pedagogů v dnešní době. Za časů našich babiček a rodičů byla učitelská profese velmi uznávána a ctěna. V dnešní době to mají učitelé mnohem těžší si udržet respekt a uznání jak rodičů, tak dětí samotných.  Je však na nás dospělých (rodičů, vedení škol i učitelů) abychom společně předávali ty správné hodnoty, podněty a pevné základy našim dětem.
Vzájemná spolupráce, podpora a respekt je nezbytnou součástí!

2  1

Znalost komunikačních typů je velice užitečná pro vzájemné pochopení, jak jiné osoby fungují, přemýšlejí, rozhodují se. Je to jednoduchý nástroj k tomu, jak si vzájemně rozumět a dorozumět se. Účastníkům byli předány základy typologie a objasnění specifik jednotlivých typů, ukázky vzájemné interakce i v konfliktních situacích, ke kterým nejčastěji v běžném životě dochází, samozřejmě s odůvodněním proč.

Věřím, že učitelé využijí nových poznatků ve vyučování popř. i v soukromém životě. Vědomější přístup k dětem jim umožní více rozumět svým svěřencům, mohou předejít určitým konfliktům, nebo budou schopni daný konflikt prohlédnout a řešit.
Děti, kteří se cítí chápány a pochopeny (primárně v rodině, následně v kolektivu) jsou celkově empatičtější k sobě navzájem, umí pak zdravě přistupovat k sobě, ke svým potřebám i k potřebám okolí.

5  3

Přeji všem učitelům spokojené a nadšené žáky, kterým ta veliká a přirozená touha po učení přetrvá od prvňáčka až do dospělosti.
A žákům, ze srdce přeji, aby jejich učitel nebral svou funkci jen jako povinné zaměstnání, ale aby byl společně strávený čas smysluplným a obohacujícím pro obě strany.

 

 

Školení komunikace pro pedagogy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *