Pro teenagery

TEENAGERSKÁ ŽIVOTNÍ MAPA

Co je „teenagerská“ životní mapa a s čím vám může být nápomocná?

Teenagerská životní mapa je určena speciálně pro dospívající mládež od 12-ti let, kdy už lehce nastupuje puberta až po dovršení dospělosti.
Jedná se o diagnostický a zároveň koučovací nástroj, který umožní spolu-pracovat s dospívajícím jedincem na jeho aktuální situaci.
Metoda je vedena tak, aby dospívající jedinec se kterým se pracuje, byl vtažen do problematiky a hledal spolu-zodpovědnost za svůj postoj i svůj další rozvoj.
Vedení je přizpůsobeno věku dospívajícího a jeho reálným i mentálním možnostem.

Co vše dokáže teenagerská životní mapa?

 • dát dospívajícímu i jeho rodičům reálný pohled na aktuální situaci v rodině
 • pomoci všem zúčastněným zorientovat se ve zdánlivě složité situaci
 • řešit vztahové problémy s rodiči, spolužáky, autoritami, láskami,…
 • ujasnit si vlastní postoj sám k sobě
 • pochopit proč a jak  se vztahuji ke svému nejbližšímu okolí
 • řešit frustrace a stresy, které zažívá daný jedinec na vnitřní úrovni
 • které vztahy a kontakty jsou pro něj zátěžové, stresové a naopak které pozitivní a proč
 • ukáže možné manipulace, násilí, šikanu i popř. zneužívání
 • identifikovat skryté strachy a obavy, které jedince limitují a omezují
 • uvědomit si nenaplněná přání, to co si jedinec nemůže nebo nechce dovolit
 • pomůže nastavit výhled kam se v životě vydat
 • nastartovat vnitřní motivaci
 • dodává sílu vzít svůj život do svých rukou

V jakých situacích Vám může být životní mapa pomocníkem?

 • při častých konfliktech mezi dospívajícím a rodiči (vlastními i nevlastními)
 • při častých pochybnostech sám o sobě
 • je-li pro dospívajícího pubertální období náročné a potřebuje rozumět, co se v něm odehrává
 • jsou – li v rodině častá nepochopení, protichůdné názory a rozdílné pohledy na svět
 • velký vnitřní rozpor mezi tím, co chce dospívající a požadavky na něj z venku
 • rozvod rodičů, nový partner rodiče, stěhování popř. další velké změny
 • při špatném prospěchu ve škole, při úvahách o změně školy, ap.
 • při psychosomatických onemocněních, různá chronická onemocnění
 • stavy úzkosti, bezvýchodnosti situace až deprese, myšlenky na sebepoškození

Pro koho je metoda určena?

Teenagerská mapa je vhodná pro dospívající děti vstupující do puberty, teenagery až po rannou dospělost – tj. ve věku 12 – 21 let.

Skutečné dospělosti – tzn. převzetí plné a vědomé zodpovědnosti za své činy a jejich důsledky – jsme schopni nejdříve až 21 letech, mnohdy až mnohem později.
(I když u nás je zplnoletění uzákoněno v 18-ti letech).

Jak terapie probíhá?

Sezení probíhá individuálně ve 3hod bloku, bez přítomnosti rodičů.

Vlastní průběh:

 • 10 – 15 min úvodní povídání o zacílení mapy, rozklíčování aktuální situace, kterou je potřeba řešit
 • 90 – 120 min vlastní práce na životní mapě (maluje se, píše, tvoří, vypráví)
 • 10 – 20 min shrnutí a výstupy z mapy (u nezletilých dětí probíhá opět s rodičem, po 18-tém roce záleží na domluvě)

Cena za individuální Životní Mapu: 2500Kč /sezení (3 hodiny)/ při delší časové náročnosti se připočítává 500Kč/ za další hodinu

Místo a čas: dle individuální domluvy. (Převážně BRNO-BYSTRC)

 

V nabídce jsou pro vás také balíčky za zvýhodněné ceny:

RODINNÝ BALÍČEK 2+1 (dva dospělí + jedno dítě): 3 x 2,5 hod individuální práce a tvorba životní mapy s každým členem samostatně
Cena za rodinný balíček 2+1 je 7.000Kč/ rodinu (úspora 500Kč oproti jednotlivé platbě)

RODINNÝ BALÍČEK 2+2 (dva dospělí + dvě děti): 4 x 2,5 hod individuální práce a tvorba životní mapy s každým členem samostatně Cena za rodinný balíček 2+2 je 9.000Kč/rodinu (úspora 1.000Kč oproti jednotlivé platbě)

BASIC BALÍČEK – 3-měsíční balíček pro vnitřní harmonizaci: 3 x 2,5 hod individuální práce s osobním nastavením a tvorba životní mapy (1 x za 3-4 týdny) + 3 x hodinová konzultace a podpora v průběhu celé péče
Cena za balíček : 9.000 Kč (úspora 1.500 Kč oproti jednotlivé platbě)

INTENSIVE BALÍČEK – Systematická půlroční péče: 6 x 2,5 hod individuální práce s osobním nastavením a tvorba životní mapy (1x za 3-4 týdny) + 6 x 30 min telefonická konzultace a podpora v průběhu celé péče
Cena za balíček : 15.500 Kč (úspora 2500 Kč oproti jednotlivé platbě)

EXCLUSIV BALÍČEK – Intenzivní půlroční péče: 6 x 2,5 hod individuální práce s osobním nastavením a tvorba životní mapy (1x za 3-4 týdny) + 6 x hodinová osobní konzultace v meziobdobí pro stabilizaci a podporu
Cena za balíček : 18.000 Kč (úspora 3000 Kč oproti jednotlivé platbě)