Pro dospělé

ŽIVOTNÍ MAPY PRO DOSPĚLÉ

Co jsou životní mapy pro dospělé a s čím vám mohou pomoci?

Životní mapy pro dospělé jsou metodou, která dokáže velmi rychle a efektivně najít místa vzniku destrukčních programů, které vedou k neúspěchu, problémům partnerským, ve výchově dětí apod.
Život dospělého člověka, jeho osobní, partnerské, rodičovské i pracovní úspěchy, jsou předurčeny nejen genetikou a vzděláním, ale z mnohem větší části programy, které přijal, či do něho byly vloženy.

Kdy?
V dětství. Období do dvanácti let života, rozhoduje o jeho správném či nesprávné „naprogramování“  do života.

Věk do dvanácti let je obdobím, kdy jsme „programováni“, aniž bychom dokázali zaujímat vlastní silné postoje. Nemáme ještě plně rozvinuté posuzování a tak jsme programováni rodinou, školou, společností, událostmi, tradicí…
Přijatý program se může projevit po mnoha letech problémy, v práci, v partnerství, či dokonce v rodičovství. Stále se cyklíme v nápadně podobných situacích, ze kterých nemůžeme vystoupit. Stále vycházíme ze starých schémat, dokud je zcela nerozpoznáme a nezměníme nebo neodstraníme.

Co vše dokáže životní mapa u dospělého odhalit?

 • najít příčinu vlastního zacyklení
 • destrukční programy
 • nevyřešená dětská zranění
 • odkud pramení vnitřní nespokojenost
 • příčiny pocitu vlastní nedostatečnosti
 • příčiny frustrací a stresů, které jsou na první pohled neopodstatněné
 • skryté strachy a obavy
 • které vztahy a kontakty jsou zátěžové

V jakých situacích Vám může být životní mapa pomocníkem?

 • pocit osobního selhání
 • partnerské neúspěchy
 • důvody proč se neumím rozhodnout
 • zatěžující vztahy v rodině a proč z nich neumím odejít
 • problémy ve výchově dětí
 • necítím se dobře v roli rodiče
 • konfliktní vztahy na pracovišti
 • pocity samoty, osamocení
 • stavy úzkosti až deprese
 • komunikační problémy

Pro koho je metoda určena?

Metoda životních map je určena pro každého. Není omezena věkem.
(Nedoporučuji pro lidi s maniodepresivními stavy a lidé se silnými dávkami tlumících léků.)

Jak terapie probíhá?

Vlastní proces práce s životní mapou pro dospělé se skládá ze základního 2,5 hodinového „sezení“, ve kterém klient vstupuje do uzlu cyklení jeho starých programů z dětství. Princip spočívá v malování do předpřipravené šablony. Pomocí tohoto procesu lze rozpoznat podprahové vzorce, podle kterých daný člověk funguje, aniž by si to uvědomoval. Cílem je nasměrovat a najít souvislostí aktuálního problému s prvopočátkem jeho vzniku. Nalezení porozumění k sobě i k okolí. Prohlédnutí fungování rodinného systému a vlastní fungování uvnitř něj.
Výstupem je pochopení a rozvolnění příčin současných problémů.
V dospělosti máme často své programy hluboce zakořeněny a ukryty v podvědomí, proto bývá potřeba více vstupů a následných sezení. Projde–li klient uceleným procesem dojde k čištění starých vazeb, traumat, uvolnění napětí v těle, vymizení psychosomatických nemocí a následně nastolení harmonických vztahů.

Vlastní průběh:

 • 10 – 20 min úvodní povídání o zacílení mapy.  Je možné zadat konkrétní téma, na které je potřeba se zaměřit a rozklíčovat
 • 60 – 90 min vlastní práce na životní mapě (maluje se, píše, tvoří, vypráví)
 • 30 – 40 min rozbor mapy, shrnutí a výstupy

 

Cena za individuální Životní Mapu: 2500Kč /sezení (2,5 hodiny) / při delší časové náročnosti se připočítává 500Kč/za další půl-hodinu

Místo a čas: dle individuální domluvy.  (Převážně BRNO-BYSTRC)

životní mapa pro dospělé

V nabídce jsou pro vás také balíčky za zvýhodněné ceny:

RODINNÝ BALÍČEK 2+1 (dva dospělí + jedno dítě): 3 x 2,5 hod individuální práce a tvorba životní mapy s každým členem samostatně
Cena za rodinný balíček 2+1 je 7.000Kč/ rodinu (úspora 500Kč oproti jednotlivé platbě)

RODINNÝ BALÍČEK 2+2 (dva dospělí + dvě děti): 4 x 2,5 hod individuální práce a tvorba životní mapy s každým členem samostatně Cena za rodinný balíček 2+2 je 9.000Kč/rodinu (úspora 1.000Kč oproti jednotlivé platbě)

BASIC BALÍČEK – 3-měsíční balíček pro vnitřní harmonizaci: 3 x 2,5 hod individuální práce s osobním nastavením a tvorba životní mapy (1 x za 3-4 týdny) + 3 x hodinová konzultace a podpora v průběhu celé péče
Cena za balíček : 9.000 Kč (úspora 1.500 Kč oproti jednotlivé platbě)

INTENSIVE BALÍČEK – Systematická půlroční péče: 6 x 2,5 hod individuální práce s osobním nastavením a tvorba životní mapy (1x za 3-4 týdny) + 6 x 30 min telefonická konzultace a podpora v průběhu celé péče
Cena za balíček : 15.500 Kč (úspora 2500 Kč oproti jednotlivé platbě)

EXCLUSIV BALÍČEK – Intenzivní půlroční péče: 6 x 2,5 hod individuální práce s osobním nastavením a tvorba životní mapy (1x za 3-4 týdny) + 6 x hodinová osobní konzultace v meziobdobí pro stabilizaci a podporu
Cena za balíček : 18.000 Kč (úspora 3000 Kč oproti jednotlivé platbě)

PARTNERSKÝ EXCLUSIVE BALÍČEK – Půlroční intenzivní péče k harmonizaci vztahu pro pár: 8 x 2,5 hod individuální péče a tvorba životní mapy (1 x za 3-4 týdny) + 8 x hodinová konzultace pro podporu a stabilizaci
Cena za balíček: 25.000 Kč (úspora 3000 Kč oproti jednotlivé platbě)

Tento PARTNERSKÝ EXCLUSIVE balíček je vhodný pro páry, pokud oba partneři chtějí pracovat na vzájemném vztahu, ať už je v jakékoli fázi.
Intenzivní péče o vnitřní nastavení vám pomůže si ujasnit, zda ve vztahu setrvat nebo už je čas ze vztahu odejít.
Vyladíme nefungující a třecí plochy a nastavíme funkční komunikaci.
První a poslední konzultace probíhá dohromady, tzn. v páru.
Mezitím však pracuje každý z partnerů sám na sobě a absolvuje 3 x individuální sezení se zaměřením na pochopení svých vlastních nastavení,
zpracování vnitřních postojů vůči sobě, partnerovi, i ostatním navázaným vztahům