Pro dospělé

ŽIVOTNÍ MAPY PRO DOSPĚLÉ

Co jsou životní mapy pro dospělé a s čím vám mohou pomoci?

Životní mapy pro dospělé jsou metodou, která dokáže velmi rychle a efektivně najít místa vzniku destrukčních programů, které vedou k neúspěchu, problémům partnerským, ve výchově dětí apod.
Život dospělého člověka, jeho osobní, partnerské, rodičovské i pracovní úspěchy, jsou předurčeny nejen genetikou a vzděláním, ale z mnohem větší části programy, které přijal, či do něho byly vloženy.

Kdy?
V dětství. Období do dvanácti let života, rozhoduje o jeho správném či nesprávné „naprogramování“  do života.

Věk do dvanácti let je obdobím, kdy jsme „programováni“, aniž bychom dokázali zaujímat vlastní silné postoje. Nemáme ještě plně rozvinuté posuzování a tak jsme programováni rodinou, školou, společností, událostmi, tradicí…
Přijatý program se může projevit po mnoha letech problémy, v práci, v partnerství, či dokonce v rodičovství. Stále se cyklíme v nápadně podobných situacích, ze kterých nemůžeme vystoupit. Stále vycházíme ze starých schémat, dokud je zcela nerozpoznáme a nezměníme nebo neodstraníme.

Co vše dokáže životní mapa u dospělého odhalit?

 • najít příčinu vlastního zacyklení
 • destrukční programy
 • nevyřešená dětská zranění
 • odkud pramení vnitřní nespokojenost
 • příčiny pocitu vlastní nedostatečnosti
 • příčiny frustrací a stresů, které jsou na první pohled neopodstatněné
 • skryté strachy a obavy
 • které vztahy a kontakty jsou zátěžové

V jakých situacích Vám může být životní mapa pomocníkem?

 • pocit osobního selhání
 • partnerské neúspěchy
 • důvody proč se neumím rozhodnout
 • zatěžující vztahy v rodině a proč z nich neumím odejít
 • problémy ve výchově dětí
 • necítím se dobře v roli rodiče
 • konfliktní vztahy na pracovišti
 • pocity samoty, osamocení
 • stavy úzkosti až deprese
 • komunikační problémy

Pro koho je metoda určena?

Metoda životních map je určena pro každého. Není omezena věkem.
(Nedoporučuji pro lidi s maniodepresivními stavy a lidé se silnými dávkami tlumících léků.)

Jak terapie probíhá?

Vlastní proces práce s životní mapou pro dospělé se skládá ze základního 2,5 hodinového „sezení“, ve kterém klient vstupuje do uzlu cyklení jeho starých programů z dětství. Princip spočívá v malování do předpřipravené šablony. Pomocí tohoto procesu lze rozpoznat podprahové vzorce, podle kterých daný člověk funguje, aniž by si to uvědomoval. Cílem je nasměrovat a najít souvislostí aktuálního problému s prvopočátkem jeho vzniku. Nalezení porozumění k sobě i k okolí. Prohlédnutí fungování rodinného systému a vlastní fungování uvnitř něj.
Výstupem je pochopení a rozvolnění příčin současných problémů.
V dospělosti máme často své programy hluboce zakořeněny a ukryty v podvědomí, proto bývá potřeba více vstupů a následných sezení. Projde–li klient uceleným procesem dojde k čištění starých vazeb, traumat, uvolnění napětí v těle, vymizení psychosomatických nemocí a následně nastolení harmonických vztahů.

Vlastní průběh:

 • 10 – 20 min úvodní povídání o zacílení mapy.  Je možné zadat konkrétní téma, na které je potřeba se zaměřit a rozklíčovat
 • 60 – 90 min vlastní práce na životní mapě (maluje se, píše, tvoří, vypráví)
 • 30 – 40 min rozbor mapy, shrnutí a výstupy

Cena za individuální Životní Mapu: 2500Kč /sezení (2,5 hodiny)

V nabídce jsou také rodinné balíčky za zvýhodněné ceny:

Rodinný balíček 2+1 (dva dospělí + jedno dítě)  6000Kč/ rodinu tj. 3 x 2,5 hod individuální práce s každým členem
Rodinný balíček 2+2 (dva dospělí + dvě děti)  8000Kč / rodinu tj. 4 x 2,5 hod individuální práce s každým členem

Místo a čas: dle individuální domluvy.

 

životní mapa pro dospělé