Konference pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ I. a II. stupně

Poslední srpnový týden letošních prázdnin byl – stejně jako loni – plný příprav nejen pro všechny rodiče dětí školou povinných, školáčky, ale hlavně pro učitele, ostatní pedagogy i ředitele škol.

V hotelu Santon u Brněnské přehrady proběhla 2-denní konference, na kterou byli pozvaní veškeré školy a školky s působištěm v Brno – venkov. Potkali se zde ředitelé i všichni učitelé MŠ, ZŠ I. i II. stupně. Cílem setkání bylo seznámit vedení škol s novinkami a aktuálních možnostech růstu a rozvoje škol, nových legislativních změnách, ale i předání si osobních zkušeností.

reditelekurim

Pro samotné pedagogické pracovníky byl připraven bohatý program ve formě vzdělávacích a prožitkových seminářů.

O celou akci se zasloužila Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
Ráda bych zde vyjádřila veliký dík MAS za organizaci celé akce.
Pedagogům za jejich chuť se zdokonalovat ve své profesi.
Učitelé mají ode mne obrovský respekt za to, že jsou otevření hledat nové cesty a hlavně mají obrovské srdce a chuť předávat ze sebe to nejlepší, aby byli přínosem pro naše děti – naši budoucí generaci.

8 kopie vlasta  16 kopie vlasta

Škoda jen, že oni se tak leckdy necítí, spíše naopak se setkávají s nerespektujícím přístupem ze stran rodičů a po jejich vzoru později i dětí.

Na konferenci jsem vedla po oba dny seminář vědomé komunikace s využitím komunikačních typů. Byl o něj velký zájem a velmi pozitivní zpětné vazby byli pro mne potěšením :o) ale i potvrzením toho, že bez pochopení vědomé komunikace to prostě nejde.

Víte, co pro mne bylo objevné a alarmující zjištění? S čím se učitelé nejvíce vnitřně perou a co jsou jejich strašáci?

5 kopie vlasta  39 kopie vlasta

Na prvních místech to jednoznačně vyhráli:

  1. Špatná nebo jednostranná komunikace s rodiči dětí
  2. Ne-respekt a neúcta k učiteli ze strany rodičů
  3. Problém vtáhnout rodiče k aktivnímu řešení konkrétního problému

19 kopie vlasta  29 kopie vlasta

Jsem také rodič, obě dvě mé děti jsou už školou povinné a tak se snažím dívat se na danou problematiku z obou stran.
Z mého pohledu, JÁ vidím cestu – cestu vzájemné komunikace, otevřené spolupráce a chuť hledat JAK.
Pokud jsem nespokojená s vedením mých dětí, nebo mi daná situace ve škole nevyhovuje, je hlavně na mne (na každém z Vás), aby mohl danou věc změnit. nebojte se říct svoje PROČ!
A nebojte nejste v tom sami!

Státní školní systém je obrovský MATRIX, který úplně nevyhovuje ani jedné ze zúčastněných stran. Ani dětem ani učitelům.

Já věřím, že společnými silami a jasně mířenými kroky se situace může posunout. Ale je to na každém z nás.

Přeji všem zapáleným pedagogům a jejich svěřeným dětem radostný školní rok.
Ať ti „nováčci“ vstupující do školního matrixu neztratí nadšení a radost z učení. A ať společně strávený čas je pro obě strany smysluplný a podporující obě strany k růstu.

 

Konference pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ I. a II. stupně