Komunikace pro úspěšný business – Konference OpenAlt 2016

úvodní str.

Program konference:

https://openalt.cz/2016/program.php

Místo konání :

Fakulta informačních technologií
Vysoké učení technické v Brně
Božetěchova 1/2, 61266 Brno
http://www.fit.vutbr.cz

Téma naší přednášky

Vědomou komunikací k úspěšnému businessu

Místo a čas  | D0207 | Sobota 13:00 – 13:30

Komunikace je naší každodenní záležitostí. Proč je ale tak těžké domluvit se? Mnoho lidí shledává lidskou komunikaci za složitou. Účastníky našich kurzů učíme jednoduchému návodu jak chápat protistranu a předcházet tak případným konfliktům. Věříme totiž, že znalost komunikačních typů umožňuje efektivně komunikovat, protože protistraně rozumíme, chápeme její stanovisko a způsob komunikace. Například: racionálně smýšlející jedinec potřebuje k vyřešení problému jasné a detailní informace. Naopak jedince myslícího v obrazech detaily otravují a vyžaduje představení celkového obrazu problému. Znalostí těchto komunikačních zákonitostí lépe zvládáme konflikty a předcházíme nedorozumění. Chceme ukázat, že komunikací se dá bavit a rozumět ostatním.

pozvánka I.      přednáška I.

  přednáška II. přednáška III.

Speakers :    Vlasta Křenovská                 a                Lea Kolkopová

avatar    avatar

 

 

 

 

Děkujeme všem za vaši účast a zájem o téma v poli alternativního vzdělávání i v IT světě.

 

Komunikace pro úspěšný business – Konference OpenAlt 2016

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *