Co dokáže ukázat dětská malba

 PROČ PRACUJI S DĚTSKOU MALBOU
Dětská malba je neodmyslitelným prostředkem vedoucím k poznání osobnosti dítěte. Ukazuje nám aktuální naladění i mentální úroveň. Pro dítě je většinou malování zábavou, kdy může svobodně vyjádřit své pocity, představy i realitu ve které žije. Malování je osvobozujícím prostředkem komunikace. Dítě často neumí dát do slov to, co prožívá na vnitřní úrovni, a co se v něm odehrává. Někdy to dokonce nechce vyjádřit slovy, nemá důvěru ke svým lidem. Malba takového dítěte, však prozradí hodně o něm a jeho vnitřním světě.
Ve své práci s dětmi sleduji nejen reakce a postoj dítěte při malbě, ale použité barvy i jejich kombinace, sílu čar, tvary i zachycenou symboliku. Všímám si postojů a znázorněných vazeb s ostatními osobami. Důležité je samozřejmě i jejich vzájemné umístění. Vše jako celek dává cenné údaje o osobnosti malého autora, o jeho sociálním a rodinném kontextu.
Pomocí malby lze odhalit psychické poruchy, příčiny psychosomatických onemocnění a zdroje různých nesnází.
A právě proto si mne nástroj jako jsou Životní mapy přitáhl, chytil a nepustil – je to úžasný nástroj, který dokáže uvolnit napětí a odlehčit od těžkostí dětskou duši, aby pro něj nemusela být traumatizující. A to mne na mé práci neustále fascinuje a baví.
Pokud se nacházíte v situaci, která je pro vás jako rodiče nebo prarodiče dlouhodobě nepříjemná, nevíte si rady, nebo se trápíte stavy vašich dětí, neváhejte se na mne obrátit
Nabízím vám své služby průvodce a konzultanta na této cestě porozumění.

 

Co dokáže ukázat dětská malba